گرامیداشت سپندارمزگان در خانه فرهنگ و هنرخانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران اعلام کرد؛ در راستای گرامیداشت جشن سپندارمزگان در نظر دارد آیینی را در روز آدینه 27 بهمن ماه 1402ز ساعت 16 پسین با حضور همکیشان  گرامی برگزار کند.

 بر این پایه، هیئت اجرایی این خانه با دعوت از همکیشان ارجمند، امید دارد برنامه ریزی های انجام شده بتواند اوقات شادی را برای هموندان هازمان فراهم سازد.