دبیرخانه انجمن در تاریخ 21 بهمن ماه 1402 تعطیل است

به آگاهی مراجعه کنندگان و همکیشان ارجمند می رساند که دبیرخانه انجمن زرتشنیان تهران روز شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ تعطیل  است.