کنگره ملی شهدای ادیان توحیدی برگزار شد

کنگره ملی شهدای ادیان توحیدی برای پاسداشت یاد جانباختگان زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی و مسلمان برگزار شد.
در این برنامه که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، گروهی از زرتشتیان همراه با موبد آبتین کشاورزی نماینده انجمن موبدان،  دکتر اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، دکتر افشین نمیرانیان رییس هیات مدیره ی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران به همراه تعدادی از خانواده های جانباختگان زرتشتی حضور داشتند.
در آغاز برنامه گروه موسیقی سپاه پاسداران به اجرای سرود ملی و چند سرود دیگر پرداخت.
پس از سخنرانی آرا شاه وردیان نماینده ارمنیان در مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از همه ی ادیان از تمامی باشندگان به ویژه خانواده جانباختگان خیرمقدم گفت، گروه کر مریم مقدس از ارامنه به اجرای موسیقی پرداخت.
در ادامه شاعر کلیمی ابراهیم سعیدیان شعری که در این باره سروده بود را خواند.
برنامه با نقالی و شاهنامه خوانی گروه نقالی زرتشتیان ایران با سرپرستی پریا ماوندی و با اجرای راییکا ارغوانی و پریا ماوندی و دف نوازی مژگان نمیرانیان ادامه یافت.
در این برنامه امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش سحنرانی کرد و در سخنان خود به حضور پر رنگ ادیان توحیدی در جبهه پرداخت و افزود تمامی ادیان توحیدی نگاهی ملی دارند.
پایان بخش این برنامه که در روز ۸ بهمن برگزار شد، حضور در سن نمایندگان و روحانیان و گرفتن عکس به نشانه وحدت بود.