آيين سپاسگزاري انجمن زرتشتيان تهران از برگزاركنندگان جشن هاي تهران(فروردين 1401 تا مهرماه 1402)

انجمن زرتشتيان تهران از برگزاركنندگان جشن هاي ملي ميهني ايرانيان و زرتشتيان در تهران «جشن زايش 1401 در تالار ايرج(مجازي)؛ جشن مهرگان 1401 در تالار ايرج(مجازي)؛ جشن سده 1401 در آتشكده تهران؛ جشن زايش 1402 در ماركارتهرانپارس؛ جشن مهرگان 1402 در ماركارتهرانپارس به همراه گهنبار دانش‎آموزي» كه با مديريت و نظارت اين ارگان برگزار شده‎است، سپاسگزاری کرد. این آیین  پاسداشت پسين پنج‎شنبه 28 دي ماه 1402 در تالار خسروي، برگزار شد.
نخست، نيايش و گاتاخواني با آوا و اجراي آرتميس باستاني برگزار شد، سخنگويي اين آيين بر عهده پروانه خرمشاهي و نگار بزرگ چمي بود. همچنين مهتا بختيار، مانترا خسروياني و هونام خسروياني در بخش هايي از برنامه به همنوازي و هنرنمايي پرداختند. 
در اين آيين؛ دكتر اسفنديار اختياري؛ نماينده ايرانيان زرتشتي، با سپاسگزاري از انجمن زرتشتيان تهران، از تمامي دست اندركاران برگزاري جشن هاي تهران از زمان كرونا تا هم اكنون، قدرداني کرد و از اهميت ثبت جهاني جشن سده؛ جشن ملي ايرانيان، براي همكيشان، سخن گفت.
در ادامه؛ دكتر افشين نميرانيان؛ فرنشين انجمن زرتشتيان تهران، با سپاسگزاري از مسوول برگزاري جشن هاي انجمن؛ از تمامي برگزاركنندگان، نهادها و ارگان‎هاي زرتشتي و خيرانديشان، تقدير و سپاسگزاري کرد.
در ادامه دادبه اورنگي؛ مسوول برگزاري جشن‎هاي انجمن زرتشتيان تهران؛ ضمن خيرمقدم و شادباش به باشندگان، از حسن اعتماد هموندان هيئت‎مديره و كميسيون فرهنگي انجمن زرتشتيان تهران، سپاسگزاري نمود و از تمامي والاهمتان در همازوري در برپايي و پاسداشت آيين و جشن‎هاي كهن زرتشتيان، قدرداني و سپاسداري کرد.
در اين آيين، نماهنگ‎هايي از آماده‎سازي و برپايي جشن‎هاي گوناگون تهران با مديريت انجمن زرتشتيان تهران، به باشندگان نمايش داده شد و با تقديم سپاس نامه و يادبود از برگزاركنندگان، قدرداني شد، پايان بخش اين آيين با گردهم‎آيي شاد خانوادگي، همراه بود.

از فروردين ماه سال 1401 تا مهرماه 1402 آيين و جشن‎هاي زايش، مهرگان، سده و گهنبار دانش آموزي در تهران با همراهی و همكاري اين والاهمتان همكيش، برگزار گردیده است كه انجمن زرتشتيان تهران، سپاسگزار و قدردان اين عزيزان است.
گهنبار توجي دانش‎آموزي؛ نيوشا باستاني، اردشير نريمان، بهراد مژگاني، ميترا سيستاني، هيربد نيكفام، هستي نيكفام، برسام جهاني، بهشاد باستاني، آرش اورمزدي، هودانوش نميرانيان، نيكي باستاني، پوروچيستا سلطاني‎فر، مرواريد سلامتي، برديا ارغواني، فريدون خسروياني، مهرسام وحيدي، ميترا كشميري، ميترا سيستاني، بهشاد باستاني، رونيكا عزتي، فربد فرهي‎فر، فراز فرهي‎فر، ديانا فرودي، رادين خادمي، رادين رستمي و ارشيا وفاداري، كوروش موبد.
با همراهي موبديار هرمز خسروياني، فيروزه فرودي، روشن گشتاسبي، گيتا ماندگاري، فرشيد نيكفام، پروانه خرمشاهي، گردآفريد مراديان، افسانه غيبي، كتايون شهرياري و دولت خدابخشي.
گروه نيايش نونهالان آدريان بزرگ تهران؛ به استادي و سرپرستي دكتر نگار بزرگ‎چمي؛ و با اجراي ميترا سيستاني، مهرسام وحيدي، فربد فرهي‎فر، آوينا دارنده، فريدون خسروياني، وفادار مراديان، رامتين جمشيدي، سام رستمي، هما مراديان، آرتين ظهرابي، راييكا ارغواني، نگين جمشيدي، راشين جمشيدي، آوا ظهرابي، باراد مژگاني و آرتميس بنشايي.
هنرنمايي گروه نقالي و شاهنامه خواني زرتشتيان ايران؛ نخستين گروه نقالي و شاهنامه خواني زرتشتيان به استادي و سرپرستي موبديار پريا ماوندي، با اجراي پريا ماوندي، شينا سرداري، آرينا ايراني، مانترا خسروياني، فرين يگانگي، پانيذ فرهي، آرتميس باستاني، و با همنوازي كيانا نميرانيان، مژگان نميرانيان، هورشيد نيكفام و درسا خسروي، و با همراهي و هماهنگي نگار بزرگچمي، پروانه خرمشاهي، بهاره طهمورس‎زاده، فريبا سپهري، طراحي و دوخت لباس؛ آترا خرمشاهي.
هنرنمايي گروه حركات موزون نونهالان مهدپرورش؛ به سرپرستي و مربي‎گري هنرمند همكيش كيميا يزداني و با هماهنگي فرنوش نوشيرواني و آرزو مهربابا؛ و با اجراي ماهتيسا مهري، راييكا ارغواني، هما مراديان، آوا ظهرابي، يسنا كيخسروي، پارسا مزداپور، باراد مژگاني.
هنرنمايي گروه حركات موزون شافل نوجوانان زرتشتي؛ به سرپرستي و مربي‎گري هنرمند همكيش آذين وفاداري و با هماهنگي شهرزاد فرزانه؛ و با اجراي نگار باستاني، روشا رشيدي، سپيناز سرايي، ملورين بهبودي، دلسا ساساني، آرنيكا سلامتي، و رونيكا عزتي.
هنرنمايي گروه آوازي و همنوايي زرتشتيان؛ به سرپرستي دادبه اورنگي و با اجراي كيانا نميرانيان، ويستا رايومند، آرش مزداپور، اميد وجداني‎ايراني.
هنرنمايي گروه موسيقي جوانان زرتشتي: با هنرنمايي مهتا بختيار و يسنا بهمردي.
هنرنمايي گروه موسيقي پاپ؛ به سرپرستي هنرمند همكيش؛ كاميار ماندگاريان.
حركات موزون فرم(فيوژن)؛ با اجراي هنرمند همكيش كيميا كيقبادي.
اجراي آهنگ محلي به زبان دري زرتشتي؛ با اجرا و آواي داريوش يزشني.
هنرنمايي گروه پاپ موسيقي شال: به سرپرستي هنرمند همكيش؛ مهيار شاهد.
نماهنگ دلنشين شد فرودين، منم يك زرتشتي، جشن مهرگان و سده: با آواي هنرمند همكيش؛ اميد فرهنگ.
هنرنمايي گروه موسیقی سنتی نغمه مهر: با اجرا و سرپرستي بهنام جاويد.
اجراي همنوازي دف با آهنگ ايران؛ با هنرمندي يسنا بهمردي و مژگان نميرانيان.
هنرنمايي گروه موسیقی زرتشتيان: با اجرا و هنرمندي شهين شيرمردي، مهربان پيمان، مژگان نميرانيان، كيانا نميرانيان.
نماهنگ دلنشين عطر شكوفه: با اجرا و آواي هنرمند همكيش؛ فريدون سامي.
چالش گويش و زبان دري زرتشتي؛ با اجراي هرمز وفاداري.
سرايش نیایش و گاتاخواني: موبديار سرور تاراپوروالا، موبديار دكتر اردشير بهمردي، موبد كوروش بلندي، نگار بزرگ‎چمي و خشايار خضري، پگاه بزرگ‎چمي، مهرگان غيبي.
سخنگو و مجريان: پريا ماوندي، پريسا رايومند، پانيذ مزديسني، شينا سرداري و كيانا نميرانيان.
سخنرانان: دكتر اسفندیار اختیاری؛ نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، موبد دكتر مهربان پولادي؛ فرنشين انجمن موبدان تهران، دکتر افشين نميرانيان؛ فرنشين انجمن زرتشتيان تهران، موبد پدرام سروش پور، و موبديار پريا ماوندي.
موبدان و موبدياران آتش افروز: موبد مهربان فيروزگري، موبد مهربان پولادي، موبدكوروش بلندي، موبدیار پريا ماوندي، موبديار سرور تاراپوروالا، موبديار راشين جهانگيري، موبديار انوشه باستاني، موبديار هرمز خسروياني و موبديار فرهنگ ضياتبري.
آتش افروزان و دف نوازان: نگار بزرگ چمي، ويستا رايومند، پگاه بزرگ‎چمي، سپهر گشتاسبي، خشايار خضري، سپند بلندي، و دف نوازان: يسنا بهمردي، شينا سرداري و هورشيد نيكفام.
طراحي و دوخت لباس مشعل‎داران بانو: مرواريد خدابخشي.
مسوولين طراحي و چيدمان هيزم آتش افروزي: بهشتي روان زنده ياد خداداد جمشیدیان، فرشوشتر ماوندادي و بهرام مزداپور.
مسوولين هماهنگي آتشكده تهران: موبد كوروش بلندي و داريوش موبد.
مسوولين خوشامدگويي ورودي جشنگاه با آيينه و گلاب و نقل: سرور فلاحتي، آرتميس باستاني، ستاره سيستاني، پيوند غيبي، پريا منوچهرپور.
مسوولين گريم صورت و غرفه كودكان: آرزو مهربابا و فرنوش نوشيرواني.
مسوول هماهنگي غرفه‎هاي فروش و بوفه: كياندخت خسروياني، ويستا رايومند، سهيل دارابيان، بهنام نميرانيان.
مسوولين تداركات و پذيرايي: منوچهر فرودي و شهريار فرازمان. كامبيز خسروياني، كيقباد كيقبادي، رامين اخترخاوري، مهران نيكفام و بهرام خدادادي.
مسوولين تشريفات و انتظامات: مراد ملك‎پور، بهنام بخت، اسفنديار اردشيريان، آرشام زنديان، ارشيا ناهيد، فرشيد نيكفام، شاهرخ سلامتي. بهراد ستوديان، كيارش مندگاري، سپهر خسروياني، پارسا سلامتي‎پور، سينا همتي، كيخسرو اشتري و آرين مهربد.
مسوولين هماهنگي تالار خسروي، تالار ايرج، ماركار تهرانپارس: رستم خرمدين، سيروس خسروياني، سهراب جمشيدي، هوشمند نميرانيان، سهيل پشوتني زاده، شاه بهرام سيروسي و جمشيد دارابيان.
عكاسان و خبرياران: همايون مهرزاد، شهرام نميرانيان، زرير نجمي، بهراد باستاني، مانترا نميرانيان، رشيد شهرت، آناهيتا ايرانخواه، مهربان افسركشميري، آرش تركي، نيما اردشيري و فرشيد سيروس.
بارگذاري فيلم و گزارش جشن‎ها در تارنماي امرداد: بابك سلامتي، فيروزه فرودي و گوهر برومندي.
بارگذاري فيلم و گزارش جشن‎ها در تارنماي برساد و انجمن زرتشتيان تهران: اردشير كاوياني، رشيد شهرت و شهاب نميرانيان، كامبيز رستمي و فرامرز پوررستمي.
هماهنگي و مسوولين پخش زنده جشن‎ها در اينستاگرام تارنماي امرداد: بابك سلامتي و آرش بختياري.
هماهنگي و مسوولين پخش زنده جشن‏ها در اينستاگرام تارنماي برساد: رشيد شهرت، اردشير كاوياني، سام خسروپور، شهاب فرهاديان با هماهنگي كامبيز استادمهري.
طراحان پوستر و بنر: نيما خادمي، شهاب فرهاديان.
مسوولين طراحي صحنه، سفره و جايگاه: نگار بزرگ‎چمي، پري گل ايراني، پريوش رشيدي، وفادار نوشيروان، سامان نجمي، بهراد ستوديان و سپهر خسروياني.
رابطين تيم برگزاري با كميسيون فرهنگي، روابط عمومي و خدمات: فرشاد فرهي‎فر، كامبيز رستمي، مهردخت شهرياري.
رابط تيم برگزاري با انجمن موبدان تهران: كوروش بلندي، مهراب وحيدي و پريا ماوندي.
كمك مسوولين صدابرداری و جايگاه برگزاري در تالار ماركار تهرانپارس: خشايار فرخاني، بهشاد و بهروز بزرگ‎چمي، سامان خادمي. هوتن گشتاسبي، رادمان ايراني، شهنام فرهاديان، آرين باستاني، فرنام كاوياني.
مسوولين تدوين فيلم ها و نماهنگ ها و ياريگران: شهاب فرهاديان، فرزيو بختياري، نيما خادمي، خشايار فرخاني، سامان خادمي، شهاب نميرانيان.
مسوولين فيلم‎برداري و ياريگران: سام خسروپور، نيما خادمي، فريماه فروغي، شهرزاد نميرانيان و يكتا بختياري.
مسوول برنامه‎ريزي و هماهنگي پشت صحنه: نگار بزرگ‎چمي.
مسوولين تيم صدابرداری، نورپردازي و گردهم‎آيي شاد: سام خسروپور، جاويد نريمان، نيما خادمي.
مسوول تيم برگزاري، مدير اجرايي و هماهنگی: دادبه اورنگی.
سپاسگزاری ویژه‎ از تاج‎گوهر خدادادكوچكي، سهراب سلامتي، فرشاد سلامتي، فيروز خسروياني، شاه‎بهرام سيروسي، فيروزه بهمردي، شهروز خسروياني، پريسا زره‎پوش، آرميتا زره‎پوش، جاويد شهرياري‎فر، نسترن فرهبد، مهتاب باستاني، بابك شهرياري، ماندانا آذركيوان، بهروز جمشيديان، كامبيز فروزان، فيروزه ماوندادي، فريدون بهراميان، ويدا و ويستا خدادادي، دولت تيراندازي، خدارحم و ميترا گوشني، اشكان پايه‎دار، دينيار آبلي، سامان نجمي، هونام خسروياني، پريرخ راستي، نيما و رامين غنيمت، پدرام خرمي، بهدخت نميرانيان، فرهاد فربد، سهيل پشوتني‎زاده، بابك پرند ايراني، شهريار كاووسي و مژگان مژگاني.
درود و سپاس بر انجمن موبدان تهران، كانون دانشجويان زرتشتي، سازمان زنان زرتشتي، هيئت‎اجرايي ماركار تهرانپارس، دبيرخانه انجمن زرتشتيان تهران، مهدكودك پرورش، كميسيون‎هاي فرهنگي، روابط عمومي و خدمات انجمن زرتشتيان تهران، هيئت‎اجرايي خانه فرهنگ و هنر زرتشتيان، هيئت‎اجرايي آدريان بزرگ تهران، پرديس علم و فناوري، انجمن تفت و توابع مقيم تهران، انجمن شريف آباد مقيم مركز(اشا)، سازمان فروهر، پرسنل ماركار تهرانپارس و جشنگاه خسروي، غرفه‎داران فروش، تارنماهاي خبری زرتشتيان امرداد و برساد، خبرنگاران، تمامي نيک‎انديشان و خيرانديشان، و نهادهای زرتشتی که در بر پایی جشن هاي سپندينه ملي ميهني ايرانيان و زرتشتيان، انجمن زرتشتيان تهران را یاری رسان بودند.

مسوول صدابرداری؛ جاويد نريمان با همياری شهنام فرهاديان و سپهر خسرويانی، مسوول فيلم‌برداری؛ سامان خادمی به همراه كيخسرو اشتری

گاتاخوانی با آوای آرتميس باستانی

مجريان؛ پروانه خرمشاهی و نگار بزرگ‌چمی

نوازندگان؛ با هنرنمايی مانترا خسرويانی و هونام خسرويانی

دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی

دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

هنرنمايی مهتا بختيار نوازنده سنتور

تنظيم سپاس نامه و يادبودها؛ نگار بزرگ چمی و هورشيد نيكفام

کورش آذرگشاسبی؛ جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

از سمت راست : فرشاد فرهی‌فر، فرنشین کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران،دکتر افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، دادبه اورنگی، مسوول برگزاری جشن‎ها