بازگشایی کتابخانه بوذرجمهر مهر مارکار تهرانپارس

هیات اجرایی مارکار تهرانپارس، خبر از آغاز به کار دوباره کتابخانه دکتر بوذرجمهر مهر در مارکار تهران پارس داد. 
این کتابخانه که با آغاز همه گیری بیماری کرونا تعطیل شده بود، با به کارگیری نیروی جدید کتابدار در مارکار تهران پارس، دوباره آغاز به کار کرد.
گفتنی است؛ در آماده سازی دوباره ی این کتابخانه، جدا از هیات اجرایی مارکار تهرانپارس، یکی از کتابداران کتابخانه یگانگی نیز برای طبقه بندی و چینش مجدد کتابها همکاری تنگاتنگی داشته است. 
کتابخانه مارکار تهران پارس از ساعت   ۱۶  تا  ۲۰  روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه و از ساعت ۱۷  تا ۲۱ روزهای پنجشنبه و جمعه آماده پذیرش علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.