دعوت به تشکیل هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر

در پی تشکیل هیات مدیره های اجرایی برای برخی مجموعه ها، و نزدیک شدن به پایان زمان پیش بینی شده در آیین نامه ها،  هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران درنظر دارد تا برای خانه فرهنگ وهنر زرتشتیان تهران،  هیئت اجرایی جدید با اختیارات و مسیولیت‌های مشخص و

مطابق آیین نامه مصوب انجمن از میان  داوطلبان  تشکیل دهد.
از این رو از همکیشانی که تمایل به عضویت در هیات مدیره اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران دارند، دعوت می‌شود تا  برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا پایان ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲  با دبیرخانه انجمن تماس حاصل  کنند.