یادواره درگدشت اشوزرتشت برگزار شد

زرتشتیان تهران، همزمان با زرتشتیان دیگر نقاط جهان، روز ۵ دی ۱۴۰۲، را با یادواره درگذشت اشوزرتشت، پیام آور آریایی گرامی داشتند.
در آغاز این روز گروهی از همکیشان از ساعت ۸:۳۰ بامداد با حضور در تالار ایرج، آیین جشن خوانی یادواره اشوزرتشت را با اوستاخوانی موبدان هرمزدیار خسرویانی و انوشه باستانی را برگزار کردند. 
در ادامه نیز گروه زیادی از زرتشتیان تهران در آرامگاه قصرفیروزه حضور یافتند و با رفتن به سر مزار درگذشتگان خود، یاد آنان را گرامی داشتند.
گفتنی است برای رفت و آمد آسان تر همکیشان تهرانی سرویس رفت و آمد به آرامگاه از تعدادی از نقاط شهر در نظر گرفته شده بود. گروه زیادی از همکیشان نیز از آغازین ساعت صبح تا پسین گاه با ماشین شحصی خود را به آرامگاه رساندند.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران،  در آرامگاه نیز اوستاخوانی همگانی در حدود ساعت ۱۰ و نیم صبح برگزار شد. در پایان این اوستاخوانی نیز موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین سابق انجمن موبدان تهران به سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود به اهمیت اشویی اشاره کرد و پیروی از آن را در زندگانی انسان هایی که خواهان یک زندگی همراه با خوشبختی برای خود و دیگران هستند، لازم دانست.
در این برنامه از همکیشان با آش و نان نیز پذیرایی شد. 
گفتنی است برای مراحل آماده سازی و پخت آش، همکیشان بسیاری همازور بودند.

عکس ها از مراد ملک پور، فرهاد کاویانی، شهاب نمیرانیان، شهرام نمیرانیان و تارنمای امرداد و برساد است.