نشست پرسش و پاسخ انجمن زرتشتیان تهران برگزار می شود


انجمن زرتشتیان تهران برای ارایه گزارش مختصر عملکرد و نیز پیش آگاهی در مورد دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده ۱۵ دی ماه نشست برگزار می کند.
در این نشست که از ساعت ۹ تا ۱۲ آدینه هشتم دی ماه، برابر با گوش ایزد و دی ماه در تالار ایرج برگزار می‌شود، به پرسش های همکیشان در مورد دستور مجمع پاسخ داده خواهد شد.
گفتنی است نوبت دوم مجمع همگانی عادی به طور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران با دستور جلسه اخذ مجوز از مجمع برای تبدیل به احسن ملک اهدایی روانشاد فری چهر فریدونیان برگزار می‌شود.