دیوارکشی مدرسه ماندگار مارکار در یزد به پایان رسید

دیوار کشی مدرسه ی ماندگار مارکار که در اثر سیل سال گذشته فرو ریخته بود، پس از تامین بودجه و خرید مصالح طی ۱۰ روز کار به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵، خسرو جمشیدیان نماینده انجمن در یزد با اعلام این خبر افزود:  پس از فرو ریختن دیوار ورودی مارکار، چون برخی ارگانهایی که باید دیوار را بازسازی می کردند، از جمله بخش نوسازی آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی، هیچ کاری نکردند، چون محلی خطرناک وراه دزدی شده بود، انجمن تهران تصمیم گرفت که خودمان اینکار را انجام دهیم.
 وی افزود: در بهمن ماه گذشته انجمن زرتشتیان تهران  توانست سند شش دانگ ملک را به نام انجمن بگیرد وبه خاطر اینکه مالکیت انجمن را ثبت کنیم، با پیشنهاد اینجانب شروع به بازسازی ومرمت دیوار کردیم.
در ادامه نیز با برداشتن گود و چیدن دیوار از پی، و کاهگل کردن آن، کار دیوار کشی پس از ۱۰ روز و با هزینه ای حدود ۸۰۰ میلیون ریال ( ۸۰ میلیون تومان) به پایان رسید.
گفتنی است که در استان یزد تنها دو مدرسه ی ماندگار است که عبارتند از: دبیرستان ایرانشهر و مدرسه مارکار