راه های رفت و آمد میان مزار های قصر فیروزه هموارسازی شد

باتوجه به‌ نزدیک شدن  یادبود درگذشت  اشوزرتشت مهر اسپنتمان یگانه پیام آور راستی( پنجم دیماه) ، برآن شدیم که برای آسانی رفت و آمد همکیشان در بین مزارهای درگذشتگان ، پاکسازی مسیرها در دستور کار قرار گیرد. 
از این رو سرپرست آرامگاه (فریدون رویین تن ) وهیات اجرایی آرامگاه(فیروز خسرویانی ، فرزاد خادم، رشید مژگانی و هرمز خسرویانی )  با نظر مساعد رابط محترم انجمن زرتشتیان تهران( بابک شهریاری)  تصمیم بر هموار کردن و پاکسازی بین مزارهای درگذشتگان نمودند و اینکار در یک برنامه ریزی یک ماهه در حال اجرا است. 
 به گزارش روابط عمومی گردش 45، دبير هیات اجرایی آرامگاه قصرفیروزه با اعلام این خبر، از همکیشان گرامی درخواست کرد به منظور پاکیزگی محیط و رعایت بهداشت، از روشن کردن آتش و قرار دادن  میوه برسر مزار درگذشتگان خودداري فرمایند.
شایسته است همکیشان عزیز در حفظ و نگهداری آرامگاه با هیات اجرایی و سرپرست آرامگاه همکاری کنند تا مکانی در خور جانباختگان و درگذشتگان و جماعت نیک زرتشتیان داشته باشیم .