دانش آموزان دبستان جمشیدجم با کتابخانه یگانگی آشنا شدند

دانش آموزان پایه‌های چهارم و پنجم و ششم دبستان جمشید جم با باشندگی (حضور) در کتابخانه اردشیر یگانگی با ویژگی‌های این کتابخانه که ویژه فرهنگ و آیین ایران باستانی و دین زرتشتی آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی گردشی ۴۵، این بازدید به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی انجام شد و نزدیک به ۵۰ تن از دانش آموزان در آن باشنده بودند.
دانش آموزان را افزون بر بانو فیروزه فرودی به عنوان آموزگار دینی، آموزگاران پایه تحصیلی نیز همراهی کردند.
بر پایه این گزارش، بازدید بیش از یک ساعت به درازا کشید و کتابداران٬ به پرسش های دانش آموزان در مورد منابع کتابخانه و انواع کتابی که وجود دارد توضیحات مفصلی دادند
نوع پرسش های دانش آموزان به گونه ای بود که نشان می داد آموزگاران آنان را با تاریخ و ویژگی های دینی در کلاس هایشان آشنا کرده اند و آنان پرسش های دقیقی می کردند که نشان از کیفیت خوب آموزشی در دبستان جمشید جم بود.
زمان این بازدید صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه بود.

عکس ها از بانو فیروزه فرودی و شهاب نمیرانیان است