هیات اجرایی مارکار تهران پارس نام خیراندیشان به این مجموعه را منتشر کرد

ردیفاسامیشرحاهدایی
1 پریچهر کدخدایانبه نامگانه فریدون رستم کدخدایان و همایون فریدون خسروییک عدد پکیج
2خیراندیش تعمیرآبخوری
3بیژن ماندگاریان تعمیر و جوشکاری تاب های پارک کودک
4گوهر و رامین ستوده نیابه نامگانه آرتمیس ستوده نیا یک عدد دستگاه جاروبرقی صنعتی
5خیراندیش مهرداد خسروی خرید یکدستگاه اره برقی
6خیراندیش هیلدا یزدانیبه نامگانه همسرشان سیروس گوهرییک دستگاه سلفون کش
7خیراندیش آرین سردارهمایون کیخسرو نمیرانیانیک عدد آینه بزرگ و 2 عدد آینه کوچک
8خیراندیششیرین بهرام پشوتنی زاده و رستم بهرام یارشسماوربرقی و اجاق گاز پلوپزی و 2 عدد آبکش و وسایل آشپزخانه
9خیراندیشبه نامگانه کیخسرو بهمن افشاری علی آبادیک عدد بخاری گازی
10بهمن دبستانیبه نامگانه پدرشان فرهاد استاد اردشیر دبستانیاهدا و نصب یک دستگاه آب تصفیه کن
11پروین  و بهمن و فرخ و خورشیدچهر دمهریبه نامگانه شیرین دولت و خدابخش دمهریتعمیر 200 عدد صندلی سالن مارکار
12فروغ فروغی با فرزندانبه نامگانه روانشاد بهرام کیخسرو یزدانی بیوکیاهدای یک عدد کولر گازی ایستاده
13فروغ فروغی با فرزندانبه نامگانه روانشاد بهرام کیخسرو یزدانی بیوکیاهدای یک عدد آبسردکن چهارشیره
14خیراندیش یک عدد میز بیلیارد
15بهزاد خسرویانیبه نامگانه پدرشان بهرام خسرویانییک عدد کیوسک نگهبانی
16هوشنگ و نازنین باستانیبه نامگانه مادرشان دولت نامداریانیک عدد بخاری گازی
17گل افروز ماندگاریانبنامگانه پسرش کاوش کیخسرو سنگتعداد 14 عدد روشنایی
18انجمن زرتشتیان تهران بازسازی ستون های اصلی مارکار درست کردن پله های درب ورودی مارکار
19خانواده رستم طوفان دو عدد لوستر
20خیراندیش بازسازی لانه سگهای نگهبان مارکار
21انجمن زرتشتیان تهران ایزوگام کامل سقف سالن اجتماعات
22انجمن زرتشتیان تهران ایزوگام کامل سقفهای سمت زمین بسکتبال
23انجمن زرتشتیان تهران روکار کردن کلیه لوله های آب مارکار
25انجمن زرتشتیان تهران  اجاره دادن آشپزخانه سنتی جهت قنادی به آقایان سهیل دارابیان و منوچهر نمیرانیان 
27هیات اجرایی مارکار تعمیر و رنگ آمیزی اطاق کتابخانه قبلی
28خیراندیش پارکت سالن شام در سالن اجتماعات
29خیراندیش بازسازی و نصب کاشی دیوار و کف سرویس توالت پایین سالن اجتماعات
30خیراندیش تعویض کلیه لامپ های شاه ورهرام ایزد
31انجمن زرتشتیان تهران تعمیر پمپ آب فواره حوض روبروی کتابخانه و راه اندازی فواره
32خیراندیش تعمیر و رنگ آمیزی درب ورودی سالن کوچک و تعویض سردرب بالای درب
33مهرانگیز رستم خسرویانیبه نامگانه همسرش سرهنگ دینیار کیخسرو خسرویانیتندیس مارکار
34خدایار خسرویانی به نامگانه همسرش فرحنده پارسی10,000,000
35هما گوهری زادهبه نامگانه همسرش خدامراد مستغنی1,000,000
36 پریدخت شهریار خسرویانی به نامگانه همسرش شهریار جمشید فرودی10,000,000
37 هوشنگ باستانی اله آبادیبه نامگانه پدرش خسرو باستانی اله آبادی10,000,000
38ایران خسرویانیبه نامگانه مادر و پدرش سیمین کیخسرو هرمزدی محمد آبادی و فریدون سهراب بهرام خسرویانی 5,000,000
39خیراندیش 3,000,000
40ایراندخت شهریار رستمی جعفرآبادبه نامگانه خدادادبهرام مهر برزو4,000,000
41خیراندیش از آمریکا 18,000,000
42خیراندیش بهمان جهانی 3,000,000
43خیراندیش هوشنگ باستانی 4,000,000
44خیراندیش سیامک نمیرانیان 10,000,000
45خیراندیش 30,000,000
46منوچهر خدابخش مهرشاییبه نیت گهنبار خانوادگی10,000,000
47دولت ایران خدابخش مهرشاییبه نیت گهنبار هماروانان5,000,000
48خیراندیش پریدخت شهریار خسرویانیشهریار هرمزدیار خسرویانی و مروارید وفادار10,000,000
49گلرخ وفادار ظهرابیاناردشیر کیخسرو ماندگاریان3,000,000