گهنبار توجي گراميداشت جشن آبانگان در آدريان بزرگ تهران

گهنبار توجي آدريان بزرگ به همت هيات اجرايي آدريان بزرگ و به دوشارامي و تندرستي همه همكيشان و شگون جشن آبانگان، با باشندگي پرشور و همازوري همكيشان، بامداد آدينه 5 آبان ماه 1402 در همايشگاه ديني، فرهنگي، ورزشي آدريان بزرگ، برگزار شد.
آيين اوستاخواني گهنبار با آواي موبديار دكتر پريا ماوندي و موبديار هرمز خسروياني و كشتي نو كردن، برگزار شد. پيش از نيايش، موبديار پريا ماوندي با شادباش جشن آبانگان به باشندگان در مورد گهنبار توجي و شوند برگزاري آن به باشندگان توضیحاتی داد و از همکیشان برای  باشندگي در اين آيين، و از هيئت اجرايي آدريان بزرگ برای برگزاري آن، سپاسگزاري کرد.
در ادامه و پس از اوستاخواني، بهروز جمشيديان، دبير هيئت‎اجرايي آدریان بزرگ، از خانم خادم، كنشگر پيشكسوت هازمان زرتشتي، دعوت کرد تا  با همراهي ايشان از موبدان با پيشكش قند سبز، سپاسداري و قدرداني شود.
سپس بهروز جمشيديان به نمايندگي از هيئت‎اجرايي آدريان بزرگ با خوشامدگويي به همه ی همكيشان، گزارشي گزيده از فعاليت‎ها و پيوستن هموندان جديد به هيئت‎اجرايي آدريان بزرگ به همكيشان ارائه کرد و از همه ی نيك‎انديشان و خيرانديشان آدريان بزرگ، قدرداني کرد.
سپس، دكتر اسفنديار اختياري،  نماينده ايرانيان زرتشتي با شادباش جشن آبانگان، از روند تكميل پروژه ساختماني آدريان بزرگ توسط نيك‎انديش و خيرانديش همكيش، سخن گفت و از درگاه اهورامزدا براي ايشان و خانواده گراميشان، تندرستي، ديرزيوي و شادزيوي خواستار شد.
این گزارش حاکیست، دادبه اورنگي، هموند هيئت‎اجرايي و سرپرست كلاس‎هاي گاتاخواني آدريان بزرگ تهران نیز از هدف و روند پايه‎گذاري و برگزاري كلاس‎هاي گاتاخواني در تهران از سال 1388 تاكنون سخن گفت و از كانون دانشجويان زرتشتي و همه ی والاهمتان، سپاسگزاري کرد.
اورنگي همچنين از استادان گرامي دكتر نگار بزرگچمي، موبديار دكتر پريا ماوندي، پريسا رايومند، سپهر گشتاسبي و شايان رستمي به شوند فرادهي گاتاخواني به نونهالان و نوجوانان زرتشتي در كلاس‎هاي آدريان بزرگ تهران، با پيشكش قند سبز، سپاسداري کرد.
اورنگي، همچنين به نمايندگي از هيئت‎اجرايي آدريان بزرگ از كانون دانشجويان زرتشتي و به ويژه مسئولان هيئت‎مديره و تيم اوستاخواني مانتره 30، پگاه بزرگ‎چمي، پريناز اردشيريان، ارشيا كيومرثي، شادان زنديان، ويستا رايومند و فرزين دستان، سپاسگزاري کرد.
هموند هیئت اجرایی آدریان بزرگ، در ادامه با دعوت از اسفنديار اختياري، نماينده ايرانيان زرتشتي، فرشاد فرهي‎فر، فرنشين كميسيون فرهنگي انجمن، تاج گوهر خداداد كوچكي(خادم)، پيشكسوت آموزش گاتاخواني، بهروز جمشيديان، دبير هيئت‎اجرايي آدريان بزرگ، نگار بزرگچمي و پريا ماوندي(اساتيد باشنده در گهنبار) و با همراهي تمامي اين عزيزان و با پيشكش قند سبز و لرك از سوي دهشمند نيك‎انديش، از تمامي شركت‎كنندگان كلاس‎هاي گاتاخواني در آدريان بزرگ در رده‎هاي از برخواني زير10 سال، از برخواني گروهي، رده 10 تا 13 سال و رده بالاي 13 سال، تقدير شد. 
بر پایه ی این گزارش، هموندان هيئت‎اجرايي با همياري همكيشان و همراهان هميشگي آدريان بزرگ از باشندگان با لرك، چاي و شيريني، و ميوه پذيرايي کردند و پايان بخش اين آيين كهن، همزمان با ديد و بازديد همكيشان در هواي پاييزي و فضاي باز آدريان، اجراي ترانه‎هاي دلنشين توسط همايون مهرزاد و بانو اشيدري، و پخش سرود و آهنگ "اي ايران" بود كه با همنوايي همكيشان، همراه شد.

عکس از ماندانا آذرکیوان و فرهاد کاویانی است

دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان ایران در مجلس