گهنبار توجی در آدریان بزرگ برگزار می شود

هيئت اجرايي آدريان بزرگ، آیین گهنبار توجی را در آدریان بزرگ تهران برگزار می کند.
آیین گاهنبار توجی، روز آدينه 5 آبان ماه ۱۴۰۲، به مناسبت گراميداشت جشن آبانگان در فضاي باز آدریان بزرگ تهران، برگزار می شود.
این آيين، ويژه همكيشان زرتشتي است و از ساعت 10 بامداد روز خير ایزد و آبان ماه 3761 زرتشتي، با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ و به دوشآرامی و تندرستی  زرتشتیان و نیک اندیشان هازمان زرتشتی، برپا می شود. 
هیئت اجرایی آدریان بزرگ از همه ی همکیشان ، ياريگران و نيك انديشان آدريان، براي همازوري و باشندگي در اين آيين كهن گهنبار، دعوت کرده است، و ميزبان و پذيراي آنها خواهد بود.
هيئت اجرايي آدريان بزرگ تهران از همكيشان گرامي درخواست می کند، از آوردن هر گونه حيوانات خانگي به مجموعه ديني، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي آدريان بزرگ، خودداري کنند.