خوابگاه های دختران و پسران دانشجو آماده بهره برداری شد

کمیسیون خدمات گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد که تعمیرات و بازسازی خوابگاه دختران درساختمان وَرزا و خوابگاه پسران داوری به پایان رسیده است و آماده استفاده  دانشجویان همکیش از سراسر کشور است. 
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵، کمیسیون خدمات همچنین اعلام کرد که  طبقه ی همکف خوابگاه پسران داوری به عنوان پانسیون برای پسران مجرد زیر ۳۵ سال اختصاص یافته و برای این منظور، قابل استفاده است