فراخوان برای همکاری در تالارهای پذیرایی

کمیسیون خدمات انجمن زرتشتیان تهران از همکیشانی که علاقه مند به همکاری در تالار پذیرایی انجمن هستند، دعوت کرد تا با دبیرخانه ی انجمن تماس بگیرند.
علاقه مندانی که آمادگی دارند تا در تالارهای خسروی و ایرج با انجمن همکاری کنند، باید درخواست های خود را تا پایان وقت اداری تاریخ 16 مهرماه 1402 به دبیرخانه ی انجمن تحویل دهند.