مهلت ارائه طرح در مورد باغ شهدای زرتشتی تمدید شد

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد بهره برداری از «باغ شهدای زرتشتی» را به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، واگذار کند.
به همین منظور، انجمن از همکیشان علاقه مند، صاحب نظر، ایده و سرمایه دعوت کرده است تا طرح های خود را برای بهره برداری جزیی یا کلی از این باغ، ارائه دهند.
علاقه مندان، برای دریافت اطلاعات بیشتر یا ارایه ی پیشنهاد های خود حداکثر تا تاریخ 1402/07/12 با دبیرخانه ی انجمن زرتشتیان تهران تماس بگیرند.
بدیهی است که طرح های ارائه شده محرمانه می مانند و در اختیار کسی قرار نمی گیرد.
برخی از ویژگی های باغ شهدای زرتشتی که روبه روی آرامگاه قصر فیروزه واقع شده، از این قرار است:
•حدود 30 هکتار مساحت دارد
•دارای قنات برای آبیاری است
•بخشی از زمین های آن درختکاری شده و بخش های دیگری برای اجرای انواع طرح ها از جمله کشت محصولات فصلی یا ایجاد تاسیساتی مثل گلخانه مناسب است.
•بخشی از زمین ها نیز به صورت آیش و کشت نشده باقی مانده است.