فراخوان دعوت به عضویت در هیات اجرایی اوسون تمدید شد

انجمن زرتشتیان تهران، مدت زمان شرکت در فراخوان عضویت در هیات اجرایی اوسون را تمدید کرد.
در پی به پایان رسیدن دوره فعالیت ۲ ساله ی هیات اجرایی اوسون، کمیسیون خدمات گردش ۴۵ ضمن سپاسگزاری از هموندان (اعضا) این دوره ی هیات اجرایی، از علاقه مندان به همکاری در هیات اجرایی اسون دعوت کرد تا تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۲ با دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تماس بگیرند.