مدیر دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام برگزیده شد

سهراب ویرابی،  با دریافت حکم سرپرستی از ۶ شهریور ۱۴۰۲، مدیر دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، وی پیش از این با رای  هیات مدیره گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، از میان دیگر گزینه های مدیریت دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام به عنوان مدیر به آموزش و پرورش معرفی شده بود.
با تایید این گزینه توسط آموزش و پرورش، در مراسم تودیع و معارفه ای که از سوی آموزش و پرورش در فیروز بهرام برگزار شد، حکم سرپرستی این دبیرستان را دریافت کرد.

گفتنی است؛ در سال تحصیلی گذشته  دکتر اردشیر بهمردی، همزمان مدیریت دو دبیرستان نوبت اول رستم  آبادیان و نوبت دوم فیروزبهرام را بر عهده داشت.
سهراب ویرابی، ۱۹ سال سابقه تدریس درس زبان انگلیسی را دارد و از سال ۱۳۸۳ در دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام به عنوان دبیر مشغول به کار است.