ثبت نام دبیرستان فیروز بهرام ادامه دارد

دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروز بهرام ( دوره دوم متوسطه ) برای سال تحصیلی جدید ۱۴۰3_ ۱۴۰2 از میان دانش آموزان و هنرجویان مستعد و با معدل بالا ثبت نام می کند. 
دبیرستان فیروز بهرام همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ نیمروز آماده پاسخگویی و ثبت نام دانش آموزان است.
برای آگاهی های بیشتر با تلفن های تماس بگیرید : 
۶۶۷۰۲۱۰۱ ؛ ۶۶۷۴۰۱۱۸ ؛ ۶۶۷۴۰۰۷۳