آگهی دعوت مجمع همگانی عادی به طور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

انجمن زرتشتیان تهران از کلیه همکیشان واجد شرایط دعوت می کند در مجمع همگانی عادی که راس ساعت 10 بامداد اردیبهشت امشاسپند و مهرماه برابر با سه شنبه 1402/06/28 در محل تالار ایرج به نشانی: خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان، کوچه زرتشتیان، شماره 6 برگزار می شود، شرکت فرمایند. همراه داشتن کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان قانونی انجمن.
2-  تصویب تراز و بیلان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1401.
3- انتخاب بازرسان (3 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل)
داوطلبان احراز سمت بازرس می توانند تا تاریخ 1402/06/26 با در دست داشتن اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران و ارائه دو قطعه عکس در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه و ثبت نام نمایند.
چنانچه مجمع نوبت اول به حدنصاب نرسد، مجمع نوبت دوم در روز ورهرام ایزد ومهر ماه، برابر با آدینه 1402/07/14 از ساعت 9  بامداد در محل تالار ایرج برگزار خواهد شد.
            هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران