فراخوان برای همکاری در هیات اجرایی اسون

در پی به پایان رسیدن دوره فعالیت ۲ ساله ی هیات اجرایی اوسون، کمیسیون خدمات گردش ۴۵ ضمن سپاسگزاری از هموندان (اعضا) این دوره ی هیات اجرایی، از علاقه مندان به همکاری در هیات اجرایی اسون دعوت کرد تا تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ با دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تماس بگیرند.