فراخوان اجاره

کمیسیون املاک و موقوفات گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد سه واحد از خانه های در اختیار انجمن را برای اجاره با بهای کارشناسی به همکیشان واجد شرایط واگذار کنند.
این واحد های 80 متری 2 خواب با پارکینگ و انباری هستند.
واحدهای مورد نظر در طبقات اول، دوم و سوم خانه ی روانشاد ارسطو سپهری، واقع در فلکه اول صادقیه، خیابان گلناز دوم، پلاک 29 واقع هستند و براساس نیت آن روانشاد، اولویت سکونت در این واحدها با تخفیف قابل توجه با زوج هایی است که حداکثر 5 سال از تاریخ ازدواج ایشان گذشته است.
همکیشان که این واحدها با شرایط آنان همخوانی دارد، تا روز ۱۵ شهریور با دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران، به شماره 66707740 تماس بگیرند.