گزارشی از چگونگی ارائه سرویس مدارس به دانش آموزان آموزشگاه های تهران

روابط عمومی گردش 45 با انتشار گزارشی برخی از کارهای انجام شده برای ارائه سرویس های رفت و آمد دانش آموزان زرتشتی تهران را آگاهی رسانی کرد
1- از نخستین روزهای سال۱۴۰۱، با حضوری شدن مدارس، موضوع سرویس مدارس زرتشتی مطرح شد. در آن بازه انجمن زرتشتیان تهران با توجه به فرصت کم تصمیم گرفت تا این موضوع را به والدین و مدیران و انجمن های اولیا و مربیان هر مدرسه بسپارد تا هر یک با توجه به شرایط خاص خود، رفت و آمد دانش آموزان را مدیریت کنند  و انجمن زرتشتیان تهران تنها از لحاظ مالی خانواده ها را پشتیبانی کند.
2- افزایش قیمت های عجیب و غریب که صنعت حمل و نقل هم از آن بی بهره نبود، از همان زمان تاثیر منفی خودش را نشان داد. سرویس مدارس با توجه به اینکه بیش از دو سال بود که برگزار نشده بود و حالا خانواده ها خود مستقیم درگیر هماهنگی و اجرای آن شده بودند، بیشتر برای آنان شوکه کننده بود. با این همه با توجه به اینکه یک ماه بیشتر نبود، به هر نوعی از سوی خود خانواده ها و مدارس مدیریت شد.
3- بسیاری از دانش آموزان زرتشتی از مسافت های طولانی به مدارس ششگانه می آیند و موضوع رفت و آمد دانش آموزان برای خانواده ها و مدارس اهمیت بسیار زیادی دارد. موضوعی که هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه انجمن را در بخش مدارس به خود اختصاص می دهد و سبب می شود بودجه اختصاص یافته برای افزایش کیفیت آموزشی، کمتر شود.
4- انجمن از همان روزهای نخست تابستان ۱۴۰۱، وارد فاز تصمیم گیری برای سرویس مدارس شد. خانواده ها با حضور در انجمن دغدغه خود را در این باره مطرح کردند. در همان جلسه این اطمینان خاطر داده شد که سرویس به هر نوعی اجرا خواهد شد ولی چگونگی اجرایش در آینده مشخص خواهد شد.
5- انجمن زرتشتیان تهران، از ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ وارد دوران فترت شده بود. دورانی که بنابر اساسنامه تصمیم گیری بر عهده هیات رییسه است و از سوی دیگر گردش منتخب جدید رسما آغاز به کار نکرده است. با این حال هم هموندان گردش ۴۴ و هم گردش ۴۵ در این باره به گفتگو نشستند و جلساتی را برگزار کردند.
6- مشکلات سرویس مدارس را می توان به چند بخش تقسیم کرد. انتخاب پیمانکار، قیمت اعلامی از سوی پیمانکار، میزان یارانه انجمن برای سرویس، نحوه دریافت هزینه از خانواده ها، نظارت بر اجرای مناسب سرویس در طول سال تحصیلی، پاسخگویی به خانواده ها در طول سال تحصیلی از جمله کارهایی است که باید انجام شود و یا در موردشان تصمیم گیری شود.
7- ایده های متفاوتی برای اجرای سرویس مطرح شد. از جمله آنکه سرویس مدارس را به هر کدام از مدارس تحویل داد و خود مدارس این کار را برعهده بگیرند. خوبی این روش کاهش بار تصمیم گیری و اجرا از دوش انجمن بود. مشکلات آن اما عبارت بودند از: درگیر شدن مدیران مدرسه در سرویس و کاهش انرژی و توان آنها برای موضوعات آموزشی و احتمال افزایش هزینه سرویس با کاهش تعداد دانش آموزان.
8- یکی دیگر از ایده های مطرحی استفاده از خانواده ها و نمایندگان آنان در قالب یک هیات اجرایی سرویس بود تا هم در کار انتخاب پیمانکار و هم در برگزاری و نظارت بر اجرای سرویس کمک کار انجمن باشند. با آنکه این فراخوان داده شد و حتی با بسیاری از آنها به صورت تلفنی و حضوری صحبت شد ولی چندان از سوی خانواده ها استقبال نشد. ضمن قدردانی از افرادی که در این کار داوطلب شدند ولی تعداد اعضای آن هنوز به حدی نرسیده که بتوان اجرای سرویس را به این گروه واگذار کرد.
9- دو سال کرونا باعث شد تا بسیاری از فعالیت هایی که سالهای پیش به صورت روتین اجرا می شد، خیلی وضعیت مشخصی نداشته باشد. یکی از این موضوعات سرویس مدارس بود. از سویی راننده هایی که در گذشته راننده سرویس بودند، با توجه به دوسال تعطیلی به کارهای دیگری مشغول شده اند. حتی برخی پیمانکاران نیز از این کار خارج شده بودند. از سوی دیگر آموزش و پرورش که هر سال پیمانکاران برگزیده و قیمت سرویس را اعلام می کرد، بسیار دیر وارد این موضوع شد.
10- با توجه به همه این موارد و اینکه برای بسیاری از خانواده ها، وضعیت سرویس مدارس، بر تصمیمشان در ثبت نام و یا عدم ثبت نام در مدارس زرتشتی تاثیرگذار بود، انجمن زرتشتیان تهران، اوایل امرداد ماه ۱۴۰۱،  فراخوان سرویس مدارس را منتشر کرد. در این فراخوان تنها خواستار بررسی صلاحیت پیمانکاران شایسته بود. با آنکه این فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و در پی آن سایت های مناقصه آنلاین منتشر شد، ولی تا پایان زمان آن هیچ پیمانکاری پیشنهاد رسمی و کتبی ارایه نکرد.
11- همزمان با اعلام فراخوان، پیش ثبت نام از افرادی که می خواستند از سرویس استفاده کنند، انجام شد تا مشخص شود که چه تعداد از دانش آموزان تمایل دارند از سرویس استفاده کنند و محدوده سکونتشان کجا است. همین لیست پیش ثبت نام در ادامه برای تعیین قیمت پیمانکار، معیار قرار گرفت.
12- هموندان کمیسیون خدمات با توجه به عدم ارایه پیشنهاد در فراخوان، با پیمانکاران سالهای گذشته و تعدادی از پیمانکاران دیگر تماس گرفتند. در نهایت ۴ پیمانکار قیمت حدودی برای اجرای سرویس ارایه کردند. وقتی قیمت ها نرمال شد تا امکان مقایسه ایجاد شود، یک شرکت که شرایط مناسبی داشت، انتخاب شد.
13- بررسی سطح توان پیمانکار برای انجمن بسیار مهم بود و برای همین منظور چندین بار هموندان قدیم و جدید کمیسیون های خدمات و آموزشی خود شرکت و رزومه وی را بررسی کردند. از سوی دیگر تلاش شد تا در قراردادی که بسته می شود، تضمین های به نسبت خوبی از شرکت گرفته شود.
14- پیمانکار منتخب اگرچه قیمت تقریبا برابر ارائه می داد، ولی نحوه دریافت مبلغش، نیز مورد توجه بود که اجرای سرویس را ساده تر می کرد. همچنین بار کمتری را به دبیرخانه انجمن تحمیل می کرد.
15- با آنکه قیمت سرویس نهایی نبود برای آنکه خانواده ها سردرگمی کمتری داشته باشند، هزینه دریافتی سرویس از خانواده ها حدود نیمی از میانگین هزینه کل سرویس و ۷ میلیون تومان تعیین شد و مابقی هزینه را انجمن تقبل کرد که بپردازد.
16- با توجه به هزینه قابل توجهی که سرویس به خانواده ها تحمیل میکرد، تصمیم گرفته شد برخلاف سالهای گذشته که تمام مبلغ سرویس یکجا از خانواده ها دریافت می شد، هزینه سرویس در ۳ قسط، دریافت شود. ضمن اینکه به مانند سالهای گذشته انجمن برای برخی که توانایی مالی کمتری داشتند تخفیف بیشتری در نظر گرفت.
17- با آنکه هزینه سرویس امسال برای خانواده ها، تغییر چشمگیری داشت ولی به همان نسبت نیز برای انجمن هزینه اجرای سرویس مدارس تغییر کرد و مجبور شد تا بودجه به نسبت قابل توجهی را برای این کار کنار بگذارد. انجمن زرتشتیان تهران، در سال ۱۴۰۱ مقداری بیش از ۲ میلیارد تومان برای موارد مختلف آموزشی هزینه کرد که تقریبا یک و نیم میلیارد آن برای کمک هزینه سرویس بود.
18- در آغاز سال با توجه به اینکه هنوز مسیرها هماهنگ نشده بود و از سوی دیگر پیمانکار در تکاپوی بستن مسیرها و پیدا کردن راننده بود و همچنین آموزش و پرورش نیز به صورت ناگهانی ساعات آغاز و پایان مدارس را تغییر داد، ناهماهنگی های بسیاری برای اولیا رخ داد. در این باره کمیسیون های خدمات و آموزشی انجمن تمام تلاش خود را برای اصلاح این موضوع انجام دادند و جلسات متعددی با پیمانکار داشتند تا این موضوع هر چه سریعتر حل شود با این حال، این موضوعات باعث شد برخی خانواده ها چند هفته ابتدایی سال تحصیلی سرویس نداشته باشند و یا از سرویس با کیفیت پایین تر از حد استاندارد در ابتدای سال استفاده کنند.
19- با آنکه بندی در قرارداد گنجانده شده بود تا در صورتی که تعطیلات طولانی مدت بیش از یک ماه رخ بدهد، (باتوجه به پیش بینی دوباره بیماری کرونا) هزینه آن تعطیلات باید کاسته می شد، با این حال اتفاقات سال تحصیلی گذشته و آلودگی هوا و... اگر چه بارها مدارس را به صورت رسمی و غیررسمی تعطیل کرد ولی هیچگاه مطابق بند قرارداد نبود و از سوی دیگر قابل پیش بینی برای پیمانکار و انجمن نبود.
20- انجمن زرتشتیان تهران تمام تلاش خود را برای تامین سرویس مطلوب انجام داد. با این امید که توانسته باشد تا رضایت نسبی بیشتر افراد استفاده کننده را تامین کند.

در بخش پایانی این گزارش نیز آمده است:
 به تازگی فراخوان سرویس برای سال تحصیلی جدید (3-1402) منتشر شده است. با این حال با توجه به بار سنگین مالی که این موضوع بر دوش خانواده ها و نیز انجمن میگذارد، انجمن زرتشتیان تهران آماده دریافت پیشنهادها، طرح های عملیاتی و... شما توسط راه های ارتباط باانجمن است تا رفت و آمد دانش آموزان به مدارس زرتشتی به نحو مطلوب تر و کم هزینه تری تامین شود.