سپاسداری هیات مدیره گردش 44 از همکیشان برای شرکت در انتخابات گردش 45

حضور پرشمار همکیشان ارجمند در روز ۲۴ دیماه ۱۴۰۰ در مجمع انتخابات هیات مدیره انجمن، پس از نزدیک به دوسال پرهیز از گردهمایی ناشی از فراگیری ویروس کرونا، یک اتفاق بسیار بسیار خجسته و دلگرم کننده و سرآغازی بر جوشش دوباره امید و شور زندگی در درون جامعه زرتشتی به عنوان یک خانواده بزرگ و کهن سال است. بدینوسیله هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران گردش ۴۴ از یکایک همکیشان گرامی که با شرکت در این مجمع، چنین فرخندگی و سرافرازی را به خود و دیگران هدیه دادند، سپاسگزاری می نماید و برای جامعه زرتشتی سربلندی و شادی و بهروزی آرزو می نماید.

شایسته است از فکر و تلاش هیات رئیسه محترم مجمع، جناب آقای اسفندیار خسروی فرنشین هیات، سرکار خانم مهناز فیروزمند و جناب آقایان بهروز جمشیدیان مبارکه، مهرداد پوررستمی و بابک سلامتی نیز سپاسگزاری نماییم. دست مریزاد. بدون تردید نقش ایشان در برگزاری آبرومند و باشکوه مجمع روز ۲۴ دیماه مانا و بسیار با اهمیت بوده است.

همچنین از تمامی دست اندرکاران برگزاری مجمع در بخش های مختلف سپاسگزاری می نماییم. همان هایی که هرکدام قسمتی از فرآیند انتخابات را برعهده داشتند و بودنشان درجای خود، باعث آرامش و انجام این انتخابات گردید. در این بین بويژه از تمامی کارمندان عزیز و همراه دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران سپاسگزاری می نماییم.