توضیح در مورد مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

با سپاس از تمامی همکیشان ارجمندی که با احساس وظیفه در مدت قانونی، داوطلبی خود را برای احراز سمت عضویت در هیات مدیره انجمن اعلام نمودند، به آگاهی می رساند متاسفانه تعداد لازم برای برگزاری انتخابات گردش ۴۵ هیات مدیره به حدنصاب ۲۸ نفر نرسید. اکنون با توجه به وجود چند بند در دستور مجمع عادی بطور فوق العاده، این امکان فراهم است که در صورت موافقت هیات رئیسه مجمع با طرح پیشنهاد اعلام تنفس و در صورت تصویب مجمع (بر اساس ماده ۱۰۴ لایحه قانون تجارت)، فرصتی حداکثر دوهفته ای به عنوان تنفس اعلام و در این زمان تنفس با ثبت نام تعداد دیگری از داوطلبان، انتخابات هیات مدیره گردش ۴۵ تا پیش از اتمام دوره مسئولیت گردش کنونی برگزار گردد.

از این رو به آگاهی می رساند مجمع عمومی بطور فوق العاده انجمن جهت انتخاب هیات رئیسه مجمع (هیات برگزارکننده انتخابات) و همچنین رای گیری در خصوص اعطای مجوز حضور افراد مشمول تبصره یک ماده ۱۱ اساسنامه در تاریخ جمعه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ برابر با مهرایزد و دیماه، راس ساعت ۱۰ بامداد در محل تالار خسروی برگزار خواهد شد.  این مجمع همچنین (در صورت ارائه پیشنهاد توسط هیات رئیسه مجمع) درخصوص اعلام تنفس و برگزاری مجمع انتخاب هیات مدیره گردش ۴۵ نیز تصمیم گیری خواهد نمود.

بر این اساس از کلیه همکیشان دلسوز و گرامی دعوت میشود در این جلسه که با رعایت استانداردهای بهداشتی لازم برگزار خواهد گردید، شرکت نمایند. لازم به یادآوری است که همراه داشتن کارت شناسایی فارسی انجمن زرتشتیان تهران، الزامی است.