دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

با توجه به عدم تشکیل نوبت نخست بدلیل نرسیدن تعداد حاضرین به حدنصاب قانونی، از تمامی هم‌کیشانی‌که دارای‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران هستند دعوت می‌شود تا در نوبت دوم مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران‌که راس ساعت ۱۰ بامداد مهر ایزد و دی ماه برابر با آدینه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ در محل جشنگاه خسروی به‌نشانی خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان،‌کوچه زرتشتیان، شماره ۶ برگزار می‌شود، شرکت نمایند. همراه داشتن‌کارت شناسایی فارسی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.

دستور جلسه مجمع عبارتست از:

۱- انتخاب هیات رییسه‌ مجمع (هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره گردش ۴۵).

۲- اخذ مجوز براساس تبصره یک ماده یازده اساسنامه برای داوطلبان مشمول آن.

۳- انتخاب ۲۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل هیات مدیره گردش ۴۵.

هم‌کیشان واجد شرایط (طبق ماده ۱۳ اساسنامه‌) که داوطلب احراز سمت عضویت در هیات مدیره انجمن می‌باشند، تا پایان روز سه شنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۰ با همراه داشتن دو قطعه عکس ۴×۳، کارت ملی و کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران، در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن مراجعه و ثبت نام نمایند.