دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

بدین‌وسیله از تمامی هم‌کیشانی‌که دارای‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران هستند دعوت می‌شود تا در نوبت نخست مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران‌که راس ساعت ۱۰ بامداد انارام ایزد و آذرماه برابر با چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ در محل جشنگاه خسروی به‌نشانی خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان،‌کوچه زرتشتیان، شماره ۶ برگزار می‌شود، شرکت نمایند. همراه داشتن‌کارت شناسایی فارسی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.

دستور جلسه مجمع عبارتست از:

۱- انتخاب هیات رییسه‌ مجمع (هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره گردش ۴۵).

۲- اخذ مجوز براساس تبصره یک ماده یازده اساسنامه برای داوطلبان مشمول آن.

۳- انتخاب ۲۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل هیات مدیره گردش ۴۵.

هم‌کیشان واجد شرایط (طبق ماده ۱۳ اساسنامه‌) که داوطلب احراز سمت عضویت در هیات مدیره انجمن می‌باشند، تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ با همراه داشتن دو قطعه عکس ۴×۳، کارت ملی و کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران، در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن مراجعه و ثبت نام نمایند.

چنانچه نوبت نخست مجمع به حد نصاب نرسد، مجمع نوبت دوم در ساعت ۱۰ بامداد مهرایزد و دیماه برابر با آدینه ۱۰ دیماه ۱۴۰۰، در جشنگاه خسروی، تشکیل خواهد شد.