دعوت به همکاری برای سرپرستی خوابگاه دانشجویان پسر

انجمن زرتشتیان تهران، سرپرست مقیم برای خوابگاه دانشجویان پسر (خانه روانشاد خدارحم داوری) استخدام می نماید. از همکیشان علاقمند دعوت می‌شود تا درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذرماه با مراجعه حضوری و یا از طریق شماره واتساپ ۰۹۱۲۲۸۹۸۴۲۴ به دبیرخانه انجمن ارائه نمایند.