همیاری انجمن با همکیشان در پاندمی کرونا

برای تمام همکیشان مبتلا به بیماری فراگیرکرونا، آرزوی بهبود و سلامت داریم. بی‌شک در این شرایط بسیار خاص و بحرانی و با توجه به افزایش سرعت انتشار و فراگیری این ویروس، تنها همت و اراده عمومی است‌‌که می‌تواند آمار افزایشی ابتلا و درگذشت همکیشان را کنترل‌کند و کاهش دهد.

گروهی متشکل از ”انجمن زرتشتیان تهران“ و ”انجمن خیریه درمانی زرتشتیان“، از همان روزهای نخست شیوع بیماری کرونا در زمستان سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به یاری همکیشان‌گرامی شتافت و این رسالت را تاکنون و در هر شرایطی، به ویژه در پیک پنجم این بیماری، به طور موثر، مستمر و شبانه‌روزی ادامه داده است. برخی از فعالیت‌های این‌گروه شامل، ارایه مشاوره‌های پزشکی و روانپزشکی مرتبط، هماهنگی با پزشکان و مراکز درمانی، یاری‌رسانی و راهنمایی برای تهیه و تامین دارو و ... می‌شود. در این مدت، همواره از تجربیات متخصصان و پزشکان جامعه بهره برده شده است‌که صمیمانه از ایشان سپاسداری می‌شود.

همچنین از اعتماد و حمایت‌های مالی همکیشان خیراندیش داخل و خارج از کشور قدرانی می‌شود. در این مدت حدود یک‌سال و نیم، این‌کمک‌ها مالی، حسب نیاز و ضرورت، برای تامین دارو یا کمک هزینه درمان و یا در قالب مددرسانی به خانواده بیماران درگیر، هزینه شده است. همچنین به آگاهی می‌رساند انجمن زرتشتیان تهران، با توجه به افزایش نیاز حیاتی به تامین اکسیژن در شرایط بحرانی فعلی، اخیرا اقدام به خرید ۵ دستگاه اکسیژن‌ساز به‌همراه تجهیزات‌کامل‌کرده است و با توجه به اولویت و ضرورتِ نیاز، در اختیار همکیشان قرار خواهد گرفت.

امید است‌که با رعایت‌کامل اصول بهداشتی و توصیه‌های پزشکی و درمانی، نرخ ابتلا و درگذشت، به سرعت کاهش یابد. ایدون باد‌