مجمع همگانی نوبت دوم انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالانه انجمن زرتشتیان تهران بامداد روز اشتادایزد برابر با آدینه 23 تیرماه 1402 خورشیدی در تالار ایرج برگزار شد. در این نشست که نزدیک به 260 تن از هموندان (اعضا) انجمن باشنده بودند، گزینش بازرسان قانونی (سه تن اصلی و دو تن جانشین) در دستور کار این مجمع بود.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، نامزد های بازرسی برای سال مالی 1402،  9 تن بودند که به ترتیب حروف الفبا: مهربان باستانی اله‌آبادی، بابک پرندایرانی، بهمن تیمساری، فرشاد خورشیدیان، خداداد راسخی‌خرمی، فرانک زنده‌نوش، خدایار فریدونی، مهرداد کاویانی دستجردی و رشید مژگانی به معرفی خود و پیشینه ی فعالیت های اجتماعی پرداختند. پس از رای‌گیری و شمارش 252 رای، هیات بازرسان قانونی انجمن زرتشتیان تهران برای سال مالی 1402 با کسب بیشترین آرا به این شرح  خویشکاری بازرسی را برای یک سال مالی در انجمن زرتشتیان تهران به عهده خواهند داشت:
1- فرشاد خورشیدیان با 138 رای
2- فرانک زنده‌نوش با 136 رای
3- مهرداد کاویانی دستجردی با 116 رای
بهمن تیمساری با 106 رای و خداداد راسخی‌خرمی با 105 رای به عنوان بازرسان جانشین (:علی‌البدل) شناخته شدند.
بر پایه این گزارش، نشست مجمع با گزینش هیات رییسه ی مجمع توسط باشندگان آغاز شد.. اسفندیار خسروی (رییس)، سهراب سلامتی (جانشین رییس)، کورش دارابیان (منشی)، کورش ساسانی و سهراب اختری (ناظران)، هیات رییسه برگزاری مجمع را تشکیل دادند.
در ادامه نیز موارد ذکر شده در آگهی مجمع مطرح و انجام شد. پیرو صورت‌جلسه گزارش هیات‌رییسه، با تصویب مجمع مواردی که در صلاحیت مجمع بود بررسی شد و تصمیم نهایی به جلسه مجمع در روز آدینه 14 مهرماه 1402 موکول شد. همچنین به شوند اینکه گزارش بازرسان به مجمع داده نشد، امکان تصمیم‌گیری برای تراز و بیلان مالی وجود نداشت و با تصویب مجمع، تصمیم‌گیری در این مورد نیز به روز آدینه 14 مهرماه 1402 موکول شد.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--