هموندان دور جدید هیات اجرایی آدریان بزرگ برگزیده شدند

مطابق آیین نامه هیات های اجرایی، اعضای هیات اجرایی آدریان بزرگ از میان داوطلبانی که پیش از این برای عضویت در هیات اجرایی آدریان بزرگ اعلام آمادگی کرده بودند، برگزیده شدند.
در نشست ۱۹ تیرماه هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران، ۵ تن از میان ۹ تن داوطلب را برای دو سال آینده به عنوان هیات اجرایی آدریان بزرگ انتخاب کرد.
این اعضا که بر اساس رای مخفی هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران انتخاب شدند عبارتند از: دادبه اورنگی، بهروز جمشیدیان، فرزاد خدادادی، مهران کیهانی و مهران هرمزدیاران.