فراخوان برای اجاره واحدهای مسکونی به همکیشان

کمیسیون موقوفات گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد 2 واحد از خانه های در اختیار انجمن را برای اجاره با بهای کارشناسی به همکیشان واجد شرایط واگذار کنند.

این واحد های 140 متری 3 خواب با پارکینگ و انباری هستند.

واحدهای مورد نظر در طبقات اول و دوم خانه ی سپهری واقع در فلکه اول صادقیه خیابان گلناز دوم پلاک 29 هستند.