آگهی دعوت مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

با توجه به عدم تشکیل نوبت نخست بدلیل عدم احراز حدنصاب قانونی، انجمن زرتشتیان تهران از کلیه همکیشان واجد شرایط دعوت می نماید در مجمع همگانی عادی سالیانه (نوبت دوم) که راس ساعت 8:30 بامداد اشتاد ایزد و تیرماه  برابر با آدینه 1402/4/23 در محل تالار ایرج به نشانی: خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان، کوچه زرتشتیان، شماره 6 برگزار می گردد، شرکت فرمایند. همراه داشتن کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان قانونی انجمن.
2- تصویب تراز و بیلان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1401.
3- انتخاب بازرسان (3 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل)
4- بررسی و تصویب مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

داوطلبان احراز سمت بازرس می توانند تا تاریخ 1402/4/21با در دست داشتن اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران و ارائه دو قطعه عکس در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه و ثبت نام نمایند.
هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران