برگزاری نظرسنجی مدارس زرتشتی

کمیسیون آموزشی انجمن زرتشتیان تهران، برای پایش عملکرد مدارس زرتشتی تهران و سنجش رضایت دانش آموزان زرتشتی از مدارس، پرسشنامه هایی را برای هر مدرسه تنظیم کرده است.
به این وسیله از اولیا دانش آموزان زرتشتی مشغول به تحصیل در مدارس شش گانه جمشیدجم، گیو، رستم آبادیان، گشتاسب، فیروزبهرام و انوشیروان درخواست می شود  در این نظرسنجی شرکت کنند.
پاسخ دهی دقیق و مناسب اولیا دانش آموزان به این نظرسنجی که با همکاری فرزند خود انجام می دهند می تواند کمیسیون آموزشی انجمن را برای بهبود کیفیت و افزایش سطح رضایت خانواده‌ها، کمک شایان توجهی بکند.
اولیا دانش آموزان با مراجعه به آدرس زیر و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می توانند در این نظرسنجی شرکت کنند.
https://panel.porsall.com/Poll/Login/409322
نام کاربری و رمز عبور تعیین شده عبارت است از ۴ رقم آخر کدملی به همراه عدد صفر. به طور مثال چنانجه کد ملی فرزند شما ۰۰۹۰۹۸۰۹۸۷ باشد نام کاربری و رمز عبور برای شرکت در این نظرسنجی ۰۹۸۷۰ است.
در صورت وجود هرگونه مشکل برای شرکت در نظرسنجی می توانید با شماره تماس 09122436982 تماس بگیرید.
نظرات دریافتی از این نظرسنجی نزد انجمن زرتشتیان تهران محرمانه تلقی خواهد شد و در صورت لزوم نتایج آن تنها به صورت آماری و بدون جزییات انتشار و یا برای بهبود وضعیت در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. 
گفتنی است اسامی شرکت کنندگان این نظرسنجی در جایی ذخیره نمی شود و حتی در اختیار کمیسیون آموزشی نیز نخواهد بود.
لینک شرکت در نظرسنجی:
ورود به نظرسنجی