فراخوان عضویت در هیات اجرایی آدریان بزرگ


انجمن زرتشتیان تهران برای تشکیل دوره ی جدید " هیات اجرایی آدریان بزرگ "، از همکیشان علاقه مند به کارهای اجتماعی برای عضویت در این هیات اجرایی  دعوت می‌کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، این فراخوان با توجه به نزدیکی پایان دوره دو ساله هیات اجرایی آدریان بزرگ، و با توجه به تجربه مثبت تشکیل هیات های اجرایی ارایه می‌شود.
از علاقه مندان برای عضویت در هیات اجرایی آدریان بزرگ، دعوت می‌شود حداکثر تا سوم تیرماه درخواست خود را به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند.
برپایه این گزارش، علاقه مندان می توانند شرح وظایف و آیین نامه هیات های اجرایی را از دبیرخانه انجمن دریافت کنند.