اعضای هیات های اجرایی سه مجموع زیر پوشش انجمن زرتشتیان تهران

به آگاهی می‌رساندکه پس از فراخوان انجمن زرتشتیان تهران برای دعوت به همراهی و مشارکت همکیشان در امور اجرایی مجموعه‌های زیر پوشش، هموندان انجمن در نشست‌ با داوطلبان‌گرامی، ضمن ارایه آیین‌نامه‌های تدوین شده، با پیشینه‌‌ی‌ کاری، تجربیات، توانایی‌ها و برنامه‌های آنها آشنا شدند و برای هر مجموعه ۵ تن از بین داوطلبان را برگزیدند‌. اعضای برگزیده شده توسط هیات مدیره انجمن برای سه مجموعه زیرپوشش به شرح زیر است.

الف) آدریان بزرگ تهران (یوسف‌آباد)

1 - آقای دادبه اورنگی

2 - آقای بهروز جمشیدیان مبارکه

3 - آقای فرزاد خدادادی شریف آباد

4 - آقای شهرام خسرویانی

5 - آقای رستم مهربانی

ب) باغ وقفی اوسون

1 - آقای شروین دارابیان

2- آقای منوچهر دمهری

3 - آقای سیاوش ساسانی

4 - آقای شاهرخ سلامتی

5 - آقای فرخ نوش 

پ)  مجموعه مارکار تهرانپارس

1 -  آقای سهراب جمشیدی

2 - خا‌نم کیاندخت خسرویانی

3 - آقای خشایار خورشیدیان

4 - خانم پریسا زره‌پوش

5 - خانم آرین سردار

برای همه‌ی این گرامیان، آرزوی موفقیت در انجام مسئولیتی‌که پذیرفتند را داریم.