آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

با توجه به عدم تشکیل نوبت نخست بدلیل عدم احراز حد نصاب قانونی، انجمن زرتشتیان تهران از کلیه همکیشان واجد شرایط دعوت می‌نماید در مجمع همگانی عادی‌ سالیانه بطور فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت 10 بامداد گوش ایزد و تیرماه برابر با آدینه ۱۴۰۰/۰4/11 در محل تالار خسروی به نشانی: خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان، کوچه زرتشتیان شماره 6 برگزار می‌شود، شرکت فرمایند. همراه داشتن‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.

دستور جلسه:

1 - انتخاب ۲۱ فرد عضو اصلی و ۷ فرد عضو علی البدل هیات مدیره گردش ۴۵.

هم‌کیشان واجد شرایط طبق ماده ۱۳ اساسنامه‌، که داوطلب احراز سمت عضویت در هیات مدیره انجمن می‌باشند، می توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰4/07 با در دست داشتن اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران و ارایه دو قطعه عکس در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه و ثبت نام کنند.