آگهی دعوت مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان تهران(نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان تهران(نوبت دوم)

با توجه به عدم تشکیل نوبت نخست به دلیل عدم احراز حد نصاب قانونی، انجمن زرتشتیان تهران از کلیه همکیشان واجد شرایط دعوت می‌نماید در مجمع همگانی عادی‌ سالیانه (نوبت دوم) که راس ساعت ۸ بامداد گوش ایزد و تیرماه برابر با آدینه 1400/04/11 در محل تالار خسروی به نشانی: خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان، کوچه زرتشتیان شماره 6 برگزار می شود، شرکت فرمایند. همراه داشتن‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.

دستور جلسه:

۱ - استماع‌گزارش هیات مدیره و بازرسان قانونی انجمن.

۲ - تصویب تراز و بیلان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۹.

۳ - انتخاب بازرسان (3 فرد اصلی و 2 فرد علی البدل)

داوطلبان احراز سمت بازرس می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰4/07 با در دست داشتن اصل شناسنامه، اصل‌کارت ملی و اصل‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان

تهران و ارائه دو قطعه عکس در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه و ثبت‌نام‌کنند.