آگهی دعوت مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

انجمن زرتشتیان تهران از تمام هم‌کیشان واجد شرایط دعوت می‌نماید در مجمع همگانی عادی‌که راس ساعت ۸ زامیاد ایزد و خردادماه برابر با چهار‌شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲6 در محل تالار خسروی برگزار می‌شود، شرکت فرمایند. همراه داشتن‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.

دستور جلسه:

۱ - استماع‌گزارش هیات مدیره و بازرسان قانونی انجمن.

۲ - تصویب تراز و بیلان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۹.

۳ - انتخاب بازرسان (3 فرد اصلی و 2 فرد علی البدل)

داوطلبان احراز سمت بازرس می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ با در دست داشتن اصل شناسنامه، اصل‌کارت ملی و اصل‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان

تهران و ارائه دو قطعه عکس در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه و ثبت‌نام‌کنند.

چنانچه مجمع نوبت اول به حدنصاب نرسد، مجمع نوبت دوم در روز‌گوش ایزد و تیرماه برابر با آدینه ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ از ساعت ۸ در محل تالار خسروی برگزار خواهد شد.