پیام مشترک روسای انجمن موبدان تهران و انجمن زرتشتیان تهران به مناسبت سی و دومین سالروز درگذشت بنیان گذار انقلاب 1357