آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

بدین‌وسیله از تمامی هم‌کیشانی‌که دارای‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران هستند دعوت می‌شود تا در نوبت نخست مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران‌که براساس مواد ۱۶ و ۲۶ اساسنامه در ساعت 10 بامداد روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰ در محل جشنگاه خسروی به‌نشانی تهران، خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان،‌کوچه زرتشتیان، شماره ۶ برگزار می‌شود، شرکت نمایند. همراه داشتن‌کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران الزامی است.

دستورات جلسه مجمع عبارتند از:

۱ - انتخاب هیات رییسه‌گرداننده مجمع.

۲ - انتخاب ۲۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل هیات مدیره گردش ۴۵.

هم‌کیشان واجد شرایط طبق ماده ۱۳ اساسنامه‌، که داوطلب احراز سمت عضویت در هیات مدیره انجمن می‌باشند، از روز شنبه 8 خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان روز دو‌شنبه 24 خردادماه ۱۴۰۰ با همراه داشتن دو قطعه عکس ۴×۳، کارت ملی و کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران، در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن مراجعه و ثبت نام نمایند.

چنانچه نوبت نخست مجمع به حد نصاب نرسد، مجمع نوبت دوم در روز آدینه، ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت 10 بامداد، در همان محل، تشکیل خواهد شد.