پرسه همگانی اورمزد و تیرماه برگزار می شود

با درود به روان پاک درگذشتگان

انجمن زرتشتیان تهران، امسال به روال سال گذشته، پرسه همگانی اورمزد و تیرماه را در روز شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ خورشیدی، به صورت مجازی برگزار خواهدکرد.

همکیشان جهت ثبت نام درگذشتگان خود در این آیین می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ نام و نام خانوادگی، تاریخ درگذشت و تصویر روانشاد، به همراه تصویر رسید واریز مبلغ سیصدهزار ریال به کارت شماره ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۰۴۷۲۱ به‌نام انجمن زرتشتیان تهران را به شماره واتساپ ۰۹۱۲۲۸۹۸۴۲۴ ارسال کنند یا مستقیما در ساعات کاری به دبیرخانه انجمن مراجعه نمایند.