مراسم تودیع و معارفه سردفتر ازدواج شماره ۴۳

در مراسمی از تلاش‌های موبد مهربان فیروزگری به عنوان سردفتر ازدواج شماره ۴۳ قدردانی شد و  موبد پدرام سروش پور به عنوان سردفتر جدید معرفی شد.
در این برنامه که با کوشش انجمن زرتشتیان تهران برگزار شده بود،‌ دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی، دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، موبد کوروش بلندی، موبد مهربان فیروزگری ، موبد پدرام سروش پور از سوی موبدان و کامبیز رستمی، آذرمین دخت بلیوان و پروانه خرمشاهی و تنی چند از کارمندان دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران باشنده بودند.
دکتر اسفندیار اختیاری، در سخنان خود از تلاش های موبد فیروزگری در طی این سالها قدردانی کرد و افزود ایشان یکی از موثرترین موبدان جامعه زرتشتی است که در هر جا قدم گذاشته، نتایج مثبت و خیر آن را می بینیم.
وی ادامه داد: همین که ایشان درخواست کردند که فرد دیگری جانشینش در سردفتری ازدواج شود، نشاندهنده بزرگی ایشان است.
نماینده ایرانیان زرتشتی در ادامه به فعالیت های موبد پدرام سروش پور اشاره کرد و گفت تمام و کمال پشت ایشان ایستاده‌ایم.
دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران نیز در این آیین به نقش بزرگی که موبد فیروزگری در طی این سالها به عنوان سردفتر ازدواج داشته است گفت پس از درگذشت موبد شهزادی، مدتی برخی همکیشان برای ثبت ازدواج خود به یزد می رفتند تا اینکه ایشان مسئولیت این کار را بر عهده گرفت. 
وی از تلاشهای روانشاد شاهپور لهراسب و هم اکنون فرزند ایشان فرزاد لهراسب نیز یاد کرد. فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در ادامه به تعداد  زناشویی های انجام شده در این سالها اشاره کرد و افزود اینکه جوانان ما دعای خیر شما پشت سرشان بوده بسیار مهم است.
موبد مهربان فیروزگری نیز در سخنان خود به فعالیت های موبد سروش پور در این سالها اشاره کرد و گفت ایشان در زمانی وضعیت آدریان را بسیار بهتر کرد و از سوی دیگر جز قدیمی ترین موبدان یسنا خوان ما است. 
موبد فیروزگری به نقش آوای اوستا اشاره کرد و گفت اینکه بسیاری به افشره آب هوم برای سلامتی اعتقاد دارند که اگر چیزی هم هست تنها از ایمان آنان است.
موبد پدرام سروش پور نیز در ادامه به دشواری هایی که در ۶، ۷ ماه اخیر برای این تغییر وجود داشته است اشاره کرد و گفت این کار مسئولیت سنگینی است که باعث افتخار است که جامعه زرتشتی مرا شایسته این خدمت دانسته است وی در ادامه از نماینده ایرانیان زرتشتی و فرنشین انجمن زرتشتیان تهران که در طی این مدت وی را پشتیبانی کردند، قدردانی کرد. 
سردفتر جدید ازدواج شماره ۴۳،‌ در ادامه به نقش موبد فیروزگری در زندگیش اشاره کرد و گفت من هر چیزی که از موبدی فرا گرفتم از ایشان بوده و باعث افتخارم است که شاگرد ایشان بوده ام. موبد سروش پور در ادامه گفت معتقدم که کار گواه گیری فقط امضا نیست بلکه اینکه موبد برای عروس و داماد آرزوی سلامتی و خیر می کند، اهمیت زیادی دارد و من از همین جا می خواهم که این آرزوی خیر و برکت را موبد فیروزگری برای تمام جوانان داشته باشند.
در ادامه دکتر افشین نمیرانیان با یک دسته گل و یک پیشکش به عنوان یادبود از موبد فیروزگری قدردانی کرد و نماینده ایرانیان زرتشتی نیز لوحی که از سوی فرنشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سردفتری امضا کرده بود را به موبد پدرام سروش پور تقدیم کرد.

--

--

--

--

--

--

--

--