فراخوان جذب مربی مهدکودک پرورش

انجمن زرتشتیان تهران برای تکمیل کادر خود در مهدکودک پرورش مربی جذب می‌کند.
از علاقمندان زرتشتی  با حداقل سن ۱۸ سال خواهشمند است تا حداکثر ۲۰ خرداد درخواست خود را به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران‌ تحویل دهند.
افراد علاقمند با تحصیلات و یا سابقه مرتبط دارای اولویت خواهند بود.