فراخوان برای حضور در آرامگاه امام خمینی

انجمن زرتشتیان تهران از همکیشان گرامی دعوت می کند تا در آیین اهدای گل به آرامگاه امام خمینی در محل مرقد امام شرکت کنند.

در این آیین افزون بر زرتشتیان، پیروان دیگر ادیان الهی نیز حضور خواهند داشت.

این آیین پسین روز دوشنبه 1402/03/08 برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، اتوبوس برای بردن همکیشان به آرامگاه از ساعت 13:45 دقیقه در محل آدریان تهران مستقر می شود و در ساعت 14 (2 بعدازظهر)حرکت خواهد کرد.