فراخوان گزینش سرپرست آدریان تهران


انجمن زرتشتیان تهران به پیشنهاد گروه انجمنی مدیریت آدریان تهران(انجمن موبدان تهران- انجمن زرتشتیان تهران)، در راستای بهبود خدمات آدریان تهران در نظر دارد فردی را از بین همکیشان واجد شرایط به عنوان سرپرست آدریان تهران برگزیند.
از علاقمندان خواهشمند است تا حداکثر ۱۵ خرداد ماه درخواست خود را به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تحویل دهند.