گرامیداشت هشتادمین سال بنیانگذاری پذیرشگاه پارسایی

انجمن زرتشتیان تهران، به مناسبت هشتادمین سال بنیانگذاری پذیرشگاه پارسایی آیین گاهانبارخوانی برگزار می‌کند. 
این گاهانبار قرار است از ساعت ۵:۳۰ پسین شنبه ۳۰ اردیبهشت برابر با اورمزد و خرداد ماه در محل پذیرشگاه پارسایی و در محوطه باز آن برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، برگزاری گاهانبار پذیرشگاه پارسایی هر سال بر عهده انجمن زرتشتیان تهران است که در ۳ سال گذشته به علت شیوع بیماری کرونا بدون حضور همکیشان برگزار شد.
این آیین با گرامیداشت یاد دکتر مهربان جمشید پارسایی و همسرش شیرین خداداد پارسایی، خیراندیشان پذیرشگاه برگزار می‌شود.
انجمن زرتشتیان تهران از تمامی همکیشان برای حضور و هم بهره شدن در این آیین دعوت می‌کند.