رییسان کمیسیون های انجمن با هموندان به گفت وگو نشستند

نخستین نشست پرسش‌و‌ پاسخ هیات مدیره ی گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران با هموندان( اعضای ) این نهاد برگزار شد.
نشست در پی فراخوان دعوت از  همکیشان برای گفت وگوی رودررو بود که بامداد آدینه 22 اردیبهشت‌ ماه 1402 در تالار ایرج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵، در این نشست افزون بر افشین نمیرانیان، رییس هیات مدیره ی گردش ۴۵ انجمن‌ زرتشتیان‌‌ تهران، شابهرام سیروسی، خزانه‌‌دار، نوذر نوذری دبیر همچنین،  فرشاد فرهی‌فر از کمیسیون فرهنگی، بابک شهریاری از کمیسیون مالی، ساسان نیکنام از کمیسیون ساختمان و موقوفات،  مهردخت شهریاری از  کمیسیون خدمات،  اردشیر خسرویانی، از کمیسیون روابط عمومی، در جایگاه پاسخگویی( پانل) قرار گرفتند.
فرشاد خورشیدیان و مهرداد کاویانی بازرسان انجمن زرتشتیان تهران همراه با باشندگی نزدیک به 70 تن از همکیشان برگزارشد.
گردانندگی(اجرای) این نشست را فرامرز پوررستمی، رییس کمیسیون روابط عمومی انجمن زرتشتیان به عهده داشت.
 در این نشست ۳ ساعته که از ۹ و ۳۰ دقیقه آغاز شد،  به پرسش‌های باشندگان که به روش نوشتاری در اختیار گرداننده نشست قرار می‌گرفت، با توجه به ارتباط پرسش ها به هر کمیسیون یا رییس هیات مدیره، به آنها پاسخ داده شد. همچنین گرداننده ی نشست نیز در زمینه ی برخی پرسش ها توضیح داد.
 این گزارش حاکیست، در این نشست به برخی از پرسش کنندگان نیز چند باشندگان دقیقه مجال داده شد تا در مورد پرسش های خود بیشتر توضیح بدهند. 
بیشترین پرسش ها در مورد پذیرشگاه پارسایی، درمانگاه یگانگی، وضعیت  آموزشگاه‌های زرتشتیان‌ و قرارداد انجمن با آموزش و پرورش، پارک مارکار یزد و خانه ی  دانشجویان دختر و پسر، بود. 
در بخش پایانی این نشست  که بیش از ۷۰ تن باشنده بودند، نیز مجالی به مهرداد کاویانی به‌عنوان بازرس انجمن داده شد تا دیدگاه های خود را در مورد برخی از روش های جاری در هیات مدیره و به ویژه انتقادهایی که داشت، بیان کند. پاسخ دادن به موارد بیان شده را هم  رییس هیات مدیره ی گردش ۴۵ به عهده داشت.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--