شهردار ناحیه یک منطقه 12 از آدریان تهران دیدن کرد

آقای صانعی شهردار ناحیه ی یک منطقه 12 به همراه آقای پویا مدیر امور اجتماعی و فرهنگی این ناحیه، از آدریان تهران و دبیرستان ماندگار فیروزبهرام دیدن کردند.
در این بازدید که صبح روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1402 انجام شد، دکتر افشین نمیرانیان رییس انجمن زرتشتیان تهران و موبد هرمز خسرویانی میهمانان را همراهی کردند و در هر مورد به آنان توضیح دادند.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، هدف از بازدید آقای صانعی، آشنایی با آخرین وضعیت این مکان ها و بررسی روش های کمک کردن به برطرف ساختن برخی مشکلات و نارسایی ها توسط شهردار ناحیه یک منطقه 12 بود.
بر پایه ی این گزارش در دبیرستان فیروزبهرام نیز آقای رحیمی دبیر کامپیوتر، توضیحاتی به بازدیدکنندگان دادند.

--

--

--